Mentor

En personlig støtte for borgere

IKU tilbyder personlig støtte for borgere der har fået tildelt en mentorordning. Det kan variere meget
hvilken slags mentor, der er behov for, og IKU tilbyder derfor flere former:
IKU mentorer kan være mentorer for borgere, der efter et aktiveringsforløb fortsætter videre i job eller uddannelse.

Mentorstøtten skal sikre en succesfuld overgang for borgeren fra aktiveringsforløb til selvforsørgelse. Målet er derfor at borgeren fastholder eller får udviklet værktøjer til at forblive på
arbejdsmarkedet/i uddannelse.

Mentorforløbet er individuelt tilpasset og indeholder nøjagtigt den støtte og vejledning, som den enkelte borger har brug for, og det ugentlige timetal aftales nærmere med jobcentret.

Mentorstøtten til fastholdelse i job eller uddannelse kan foregå gennem personlige møder eller over
telefonen, og efter behov kan mentor også indgå i dialog med borgerens arbejdsplads eller
uddannelsessted for at sikre en samlet indsats.

Sprogmentor


 

IKU har mentorer, der har særlige kvalifikationer i forhold til at støtte nydanskere, når de begynder i job eller uddannelse og har brug for personlig coaching for at udfylde rollen. Hvis der er behov for at matche den enkelte kulturelt, sprogligt og kønsmæssigt, har vi stor fleksibilitet, og stor erfaring med dette. Vores erfaringer med sprogmentorstøtten, er at den enkelte borger tit ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet, men at simple misforståelser kan gøre det til en negativ oplevelse.

Målet med sprogmentorernes indsats er at ruste borgeren til at kunne begå sig sprogligt i en konkret funktion på en arbejdsplads eller et uddannelsessted. Fokus i mentorindsatsen er på borgerens danskkundskaber, men der er også fokus på at styrke borgerens faglige og sociale kompetencer og andre forhold, der har betydning for borgernes trivsel og fastholdelse i jobbet eller uddannelsen.

Mentor for unge


 

Som mentor for unge mennesker har IKU indsats det mål, at den unge skal begynde på og fastholde en uddannelse eller et job.
Vi kan fungere som mentorer i overgangen mellem aktiveringsforløb og uddannelsesstart, hvor fokus er på at fastholde den unge i valget om at starte på en uddannelse og forberede den unge på den strukturerede hverdag, der vil være nødvendig som studerende.

Mentorindsatsen kan således handle om:
Støtte til mestring af hverdagen – herunder at komme op morgenen, at købe ind, lave mad, studieforberedelse mm. Mentorstøtten handler om at kortlægge de barrierer, den unge oplever, og støtte den unge i at kunne komme forbi barrieren. Mentorstøtten kan både være personlige møder, men den kan også bestå af telefonisk kontakt og kontakt på SMS.

Vi kan desuden fungere som mentorer, når den unge begynder på den nye uddannelse eller det nye job.
Målet med indsatsen er at sikre, at den unge bliver fastholdt i det nye og ikke opgiver.

Ønsker du at komme i kontakt med os ?

Så har du mulighed for at udfylde kontaktboksen, eller ringe til os direkte


Anden Kontakt

IKU – Institut for Karriereudvikling

Naverland 34
2600 Glostrup

Telefon: 7020 8882

Email: info@iku.dk

CVR: 3903 1434

Send os en besked