IKUS PERSPEKTIV

Vores værdier

Et perspektiv er en kombination af værdier, et teoretisk og empirisk grundlag og praktisk arbejde. Hos IKU lægger vi ikke skjul på nogle af delene.

IKUs rådgivning bygger på den amerikanske Happenstance Learning Theory (HLT), der er udviklet i flere omgange af forskeren John. D. Krumboltz fra Stanford University. HLT bygger på fire principper, der tilsammen betoner, at god rådgivning virker udover rådgivningsseancen:

 • The goal of career counseling is to help clients learn to take actions to achieve
  more satisfying career and personal lives—not to make a single career decision
 • Career assessments are used to stimulate learning, not to match personal characteristics
  with occupational characteristics
 • Clients learn to engage in exploratory actions as a way of generating beneficial
  unplanned events
 • The success of counseling is assessed by what the client accomplishes in the
  real world outside the counseling session.

Derfor handler vores rådgivning om at tale mere (og bedre) med arbejdsgivere: At forstå og anerkende arbejdsgivere bedre, fordi du har talt med dem. Og derfor bør evalueringer måle på andre faktorer end kun din tilfredshed med en samtale.

Den tilgang understøttes af undersøgelser, der viser, at jo mere fokus vi har på relationen over bordet, desto færre kommer i job. Det betyder ikke automatisk, at en dårlig relation gør, at flere går i job.

Det betyder til gengæld, at arbejdsgiver ikke er med ved skrivebordet. Og det er arbejdsgiver, der har det job, vi skal have fat i. Og det betyder, at den gode hjælp til at komme i job er hjælp, der støtter jobsøgende i at forhold sig til arbejdsgivers behov.

Hvis du vil læse mere om, hvordan vi arbejder med HLT i Genveje i Jobsøgning, kan du følge med på vores blog, hvor det er eet af emnerne. Du er også velkommen til at kontakte os (se nederst på siden).

Ønsker du at komme i kontakt med os ?

Så har du mulighed for at udfylde kontaktboksen, eller ringe til os direkte


Anden Kontakt

IKU – Institut for Karriereudvikling

Naverland 34
2600 Glostrup

Telefon: 7020 8882

Email: info@iku.dk

CVR: 3903 1434

Send os en besked